Nukilan Presiden

Alhamdulillah, sejak dari awal penubuhan 2014, Muslim Volunteer Malaysia (MVM) telah berjaya menjalankan pelbagai projek untuk membantu keluarga-keluarga asnaf yang memerlukan.

Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada masyarakat luar, individu, korporat serta penaja yang telah memberi sepenuh kepercayaan, sokongan dan doa berterusan kepada MVM untuk meneruskan agenda kes kesukarelawan kami.

Penghargaan juga harus diberikan kepada sukarelawan MVM yang tidak pernah mempersoalkan penat dan lelah mahupun wang ringgit. Saya berharap dapat menjadikan MVM sebagai satu platform untuk menimba pengalaman dalam bidang sukarelawan yang tiada ternilai harganya dan saya yakin ia mampu meluaskan perspektif pemikiran kita semua.

Saya amat berharap jalinan kerjasama seperti ini dapat diteruskan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Percayalah, sokongan dan sumbangan yang anda salurkan selama ini telah memberi satu kesan perubahan dalam kehidupan penerima bantuan kami. Akhir kata, segunung harapan seribu impian, saya menyeru kepada semua belia, marilah kita bersama-sama memainkan peranan untuk mambantu mereka yang memerlukan dengan melibatkan diri dalam bidang kesukarelawan.

Mohd Fauzan Abdul Sukor
Presiden
Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia
(Muslim Volunteer Malaysia Association)

Facebook: Mohd Fauzan Abdul Sukor