Penaja & Kerjasama MVM

MVM ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada setiap Agensi/Organisasi/Badan NGO/Korporat yang menaja dan bekerjasama dalam program-program MVM yang telah dijalankan.

Penaja & Kerjasama MVM