Daftar Volunteer MVM »

Sukarelawan


Kami di MVM cuba untuk memastikan setiap sukarelawan yang berdaftar adalah serius dan komited dalam setiap penyertaan mereka. Pendaftaran memerlukan pihak anda untuk mendapatkan beberapa keizinan daripada ibu-bapa (atau penjaga) dan kelulusan dari pihak atasan (jika perlu).

Pendaftaran Sukarelawan MVM

Untuk mendaftar sebagai sukarelawan sah MVM, sila isikan maklumat lengkap di halaman ini. Pihak kami akan menyaring setiap pendaftaran agar volunteer yang mendaftar adalah betul-betul serius & komited dengan perancangan yang akan & bakal dijalankan oleh MVM.

Untuk makluman, yuran pendaftaran ini akan dibahagikan kepada 4 bahagian:

  1. Sedekah
  2. Akses Penuh Program MVM
  3. Cenderamata MVM
  4. Latihan Kesukarelawanan

Anda boleh dapatkan maklumat lanjut dengan klik link dibawah:

Untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di:

  • 03 8074 0434 – Pejabat MVM
  • 013 451 0613 – Admin (Hasif)

Klik gambar dibawah untuk mendaftar sebagai sukarelawan MVM

Pakej 1 Tahun:

Pakej 2 Tahun:

Pakej Seumur Hidup:

MVM di Facebook

MVM di Twitter

Kami Menyokong Transaksi Secara Atas Talian