Unit Salam MVM : Aduan Asnaf

Oleh Ros Atiqah Fatin Abdullah : 17 January 2018

Memperkenalkan Unit Salam MVM

Sepanjang hampir 3 tahun penubuhan Muslim Volunteer Malaysia dalam dunia kebajikan dan kesukarelawanan, kami telah menerima pelbagai maklum balas yang positif dari orang ramai. Dari semasa ke semasa, kami juga menerima banyak laporan dan permohonan bantuan berkenaan keluarga asnaf yang berada diluar kawasan kami (Selangor & KL) dan terpencil.

In sha Allah pada tahun 2018 ini, kami melancarkan satu unit tindakan khas yang dikenali sebagai Unit Salam MVM.

Peranan Unit Salam MVM

Unit Salam MVM ditubuhkan bagi membuka ruang atau saluran khas kepada orang awam atau keluarga yang memerlukan untuk berkongsi maklumat serta laporan mengenai bantuan yang ingin dimohon.

Daripada laporan yang diterima, Unit Salam MVM akan turun padang untuk menemuramah dan mengumpul lebih banyak maklumat daripada pelapor dan/atau keluarga yang memerlukan bantuan. Bantuan yang diberikan akan disusun dan dirancang agar bersesuaian dengan keperluan sesebuah keluarga tersebut.

Antara jenis bantuan adalah bantuan perubatan, bantuan pendidikan, bantuan utiliti, dan bantuan yang bersesuaian.

Saluran Laporan / Permohonan Bantuan :

Unit Salam MVM menyediakan 3 saluran untuk membuat laporan atau permohonan bantuan seperti berikut:

Kami berharap dengan adanya Unit Salam MVM ini, ia dapat membuka ruang dan peluang kepada keluarga asnaf yang sangat memerlukan dan berkelayakan untuk menerima bantuan ini mendapatkan bantuan mereka sebaiknya. Ia juga memudahkan lagi kami mendapat maklumat berkenaan keluarga asnaf yang berada diluar pengetahuan kami.