Previous
Next

Sertai kami dalam komuniti dermawan bulanan MVM

Ada hari dalam kehidupan, kita ingin memberi kembali kepada komuniti & membantu mereka yang memerlukan. Kami ingin meraikan hari tersebut bersama-sama anda...

Sertai

40 hingga 60 juta orang akan jatuh miskin yang melampau pada tahun 2020. 2/3 kemiskinan global ini hidup dalam ekonomi yang rapuh & berkonflik sehingga 2030

Kami dalam misi untuk mengubahnya. Ingin sertai kami?

Kisah Yang Tidak Terungkap

Setiap misi punyai kisah-kisah yang unik & tersendiri, yang tidak akan pernah anda alami di tempat lain.

Dengan Sokongan Anda

Kami telah membiayai 2,354 projek kemanusiaan bernilai kira-kira RM15 juta untuk lebih 110,000 ribu masyarakat yang memerlukan di seluruh dunia.