Projek MVM

Kami bekerjasama bersama segenap agensi terlibat dalam menjayakan program yang dilaksanakan. Bagi memastikan kesinambungan program, berikut pendekatan gerak kerja yang diterapkan untuk setiap projek.
Manfaat kepada komuniti sukarelawan dan masyarakat secara umum menerusi projek berbentuk pendidikan, latihan, kemahiran, kesihatan dan kebajikan
Memfokuskan manfaat kepada penerima bantuan secara berfasa atau berterusan menerusi projek-projek yang berperingkat.
Memfokuskan manfaat kepada masyarakat pendalaman, mangsa bencana alam dan mangsa perang dalam dan luar Malaysia.
Corporate Social Responding ( CSR ) Manfaat kepada penyumbang dan syarikat-syarikat korporat menerusi projek kerjasama dengan MVM.
Manfaat kepada penerima bantuan tanpa berfasa menerusi projek yang dijalankan sekali sahaja untuk setiap penerima bantuan.

Aktiviti Projek-Projek MVM

Pembangunan Komuniti

Program bantuan singkat kepada penerima yang memerlukan. Penerima manfaat hanya akan menerima bantuan sekali (one-off) sahaja.
Maklumat Lanjut

Projek Mampan

Penerima manfaat B40 di bawah projek ini akan menerima bantuan sama ada secara berfasa ataupun berterusan.
Maklumat Lanjut

Pembangunan Komuniti

Program berbentuk manfaat buat sukarelawan MVM serta komuniti masyarakat setempat.
Maklumat Lanjut

Projek Kecemasan

Bantuan bagi komuniti masyarakat di pedalaman serta mereka yang terjejas disebabkan bencana alam di dalam & luar negara.
Maklumat Lanjut

Pembangunan Komuniti

Kolaborasi & kerjasama di antara MVM dengan institusi korporat dan lain-lain organisasi menerusi program CSR (Corporate Social Responsibility).
Maklumat Lanjut
Kami bekerjasama bersama segenap agensi terlibat dalam menjayakan program yang dilaksanakan. Bagi memastikan kesinambungan program, berikut pendekatan gerak kerja yang diterapkan untuk setiap projek.
0

Bilangan Projek
Semenjak 2014
0

Bilangan Penerima
Manfaat Bantuan
0

Bilangan Negara
Dibantu

Bagaimana Projek Dilaksanakan

1.
Terima maklumat calon penerima bantuan.
2.
Pengesahan maklumat ke atas calon.
3.
Proses penilaian (assessment).
4.
Pengesahan keperluan & penyediaan kertas kerja.
5.
Proses sebutharga dan perbandingan.
6.
Permohonan dana dan kelulusan.
7.
Pembayaran dan persediaan bantuan.
8.
Serahan bantuan.
9.
Laporan & hebahan projek.

Bina Masa Depan Bersama MVM

Kami amat bersungguh-sungguh dalam misi membangunkan komuniti yang terjejas. Kami mencari individu yang sangat komited seperti anda.

Sertai pasukan kami. Mohon sekarang!