MVM Hope

Penerima manfaat B40 di bawah projek ini akan menerima bantuan sama ada secara berfasa ataupun berterusan.