Visi

Menjadi NGO pilihan rakyat Malaysia untuk pembangunan sukarelawan dan bantuan kemanusiaan dalam dan luar negara menjelang 2024.

Misi

Melahirkan generasi sukarelawan yang proaktif untuk menjalankan program berimpak tinggi dan mampan kepada golongan sasaran khususnya B40 dan miskin bandar.

Objektif

1. Menyediakan program yang memberi impak positif kepada penyumbang, sukarelawan dan penerima bantuan dari aspek ekonomi, pendidikan, kesihatan & sahsiah diri.
3. Melahirkan penerima bantuan yang mampu menjana ekonomi sendiri yang stabil & berbakti semula kepada masyarakat yang memerlukan.
2. Memastikan jenis dan pengagihan bantuan menepati sasaran yang ditetapkan.
4. Mewujudkan dan memperkasakan sukarelawan MVM yang berkualiti & berkemahiran.
5. Mewujudkan keberkesanan jalinan kerjasama dengan NGO lain & agensi kerajaan melalu segmentasi MVM.

Nilai

Profesional, Integriti, Prihatin, Kerjasama, Intelek

Bina Masa Depan Bersama MVM

Kami amat bersungguh-sungguh dalam misi membangunkan komuniti yang terjejas. Kami mencari individu yang sangat komited seperti anda.

Sertai pasukan kami. Mohon sekarang!